Almanach - reklama a médiá

Almanach - reklama a médiá, katalóg firiem z oblasti reklamy a médií.

Kategórie almanachu: marketing a komunikácia, reklama, on-line, média, out of home, outdoor. Pridajte svoju firmu do nášho katalógu a zviditelnite sa.

Reklama


Almanach reklamy a médií


V Almanachu reklamy a médií je možné inzerovať dvoma spôsobmi: prioritné pozície s rozšírenými zápismi a displayová reklama.
 

Prioritné pozície a rozšírené zápisy
 

Príklad základného zápisu v zozname firiem a samostatnej firmy




 

 

 














 

 





Príklad prioritnej pozície v zozname firiem a samostatný rozšírený zápis








Príklad rozšíreného zápisu v Almanachu Top zadávateľov reklamy, ktorý môže byť doplnený o ďalšie informácie o firme, fotogalériu, či archív výročných správ spoločnosti.



Displayová reklama


Banner na homepage Almanachy.sk